p1ng

老许老许我在这里。:

长条石凳下蜷缩着一只浑身脏兮兮的小猫

白底黄花的身体早已饿得只剩下蹒跚而行的脚

沾着风干的泥水的前额对于温情的等待还有多少

又指望用什么来解释鼻梁残缺那一撮毛

                                                                         ——可怜的猫。

八叽:

【多肉植物-三角玻璃莲】

HAPPY BIRTHDAY TO ME.

永远的十六岁啊哈哈哈啊哈哈哈哈